Inschrijven doet u hier

Wilt u deelnemen aan ons evenement?

U bent meer dan welkom om mee te gaan met deze editie van Op de Pedalen/ Op de voeten. Een inschrijfformulier is in de maak. Tot die tijd volgt hieronder uitleg over de manier waarop u zich kunt inschrijven voor de editie 2023 die plaatsvindt van woensdag 13 tot en met zondag 17 september.


Inschrijven doet u als volgt

1 U stuurt een email (zie onderaan deze kolom) naar ons met daarin de volgende gegevens:

        naam, adres, postcode en woonplaats

        geboortedatum, telefoonnummer

        telefoonnummer en naam van een achterblijver

        uw shirtmaat: S, M, L, XL of XXL

2 U kopieert het reglement (zie kolom hiernaast) en plakt dit in uw email.

3 U kopieert en plakt onderaan het reglement een van de volgende opties:

Ik geef hierbij WEL toestemming tot het delen van mijn naam, e-mailadres, telefoonnummer en actuele stand van sponsorgelden en inschrijfgeld met de Werkgroep van het evenement.

of

Ik geef hierbij GEEN toestemming tot het delen van mijn naam, e-mailadres, telefoonnummer en actuele stand van sponsorgelden en inschrijfgeld met de Werkgroep van het evenement.

4 U verzend de email.

5 U betaalt uw inschrijfgeld ad. € 395 binnen 14 dagen op IBAN NL95RABO0152154388. Vermeld hierbij uw naam.

6 U krijgt van ons een bevestiging via de email.

Pas na ontvangst van het inschrijfgeld is uw inschrijving definitief!


Let op:

Er is een vast aantal plaatsen beschikbaar. Het principe “wie het eerst kom, wie het eerst maalt” is van toepassing en geldt NA ontvangst van het inschrijfgeld.


Fietst u naar de top, email dan naar:

Wandelt u naar de op, email dan naar:

Voor vragen kunt u ook op een van bovenstaande emailadressen terecht. Wij streven er naar om u binnen 5 dagen antwoord te geven.

Deelnemersreglement

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement.

Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement; niet naleving van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie tot gevolg hebben. Overal waar ‘hij’ staat, moet ‘hij’ of ‘zij” worden gelezen.


1 Algemeen

a OpdePedalen 2023/ OpdeVoeten 2023, is geen wedstrijd.

b Deelnemers spannen zich in de berg 1 maal te beklimmen.

c Deelnemers stellen zich garant voor een sponsoropbrengst van minimaal € 1.000.

2 Deelname

a Deelnemer is een inschrijfgeld van € 395 verschuldigd.

b Deelname is alleen mogelijk voor personen ouder dan 16 jaar.

c Deelname aan de tocht is alleen mogelijk voor betalende deelnemers.

d Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde de stichting Make a Memory, zonder daar een vergoeding voor te claimen.

e Er is geen restitutie mogelijk op het inschrijfgeld en/of ingebrachte gelden.

f Deelnemers dienen in voldoende goede conditie te zijn.

g Deelnemers met een specifiek dieet of allergie dienen dit tijdig kenbaar te maken aan de organisatie.

h Deelnemers die in het bezit zijn van een medisch paspoort, dienen dit voor het evenement kenbaar te maken aan de organisatie.

3 Route

a De route wordt niet op een afgesloten parcours gereden of gelopen.

b De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in.

c Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Afval wordt niet op straat gegooid, maar bewaard en in een prullenbak of container gedeponeerd.

d Het gebruik van volgauto’s is niet gewenst. Verzorging voor de fietsers en lopers dient te geschieden op parkeerplaatsen.

4 Veiligheid

a Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen.

b Het dragen van een daartoe geschikte valhelm is verplicht voor fietsers.

c Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.

d De deelnemer dient verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen (WA-verzekering) en te beschikken over een goede reis- en eventueel fietsverzekering.

5 Aanwijzingen en overtreding daarvan

a Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.

b Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren.

c Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen uitgesloten worden van deelname.

6 Aansprakelijkheid van de organisatie

a De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer en supporters.

b De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.

7 Algemene verordening gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing binnen de gehele Europese Unie.

Om aan deze wet te voldoen moeten we de deelnemers expliciet toestemming vragen om contactgegevens te mogen gebruiken.

De werkgroep van OpdePedalen/ OpdeVoeten zou graag jullie naam, e-mailadres, telefoonnummer en actuele stand van de sponsorgelden en inschrijfgeld willen gebruiken om jullie van informatie omtrent het evenement te voorzien alsmede jullie te kunnen ondersteunen in het werven van sponsorgelden door tips en ervaringen te delen.

Deze informatie zal niet met andere deelnemers gedeeld worden.

Bij het niet verlenen van deze toestemming zal de werkgroep jullie helaas niet adequaat op de hoogte kunnen stellen van de gang van zaken omtrent het evenement.