Steunen kan op de volgende manieren:

Foto: Ellen Langius Armee, in opdracht van Make a Memory

Sponsor een deelnemer

Maak uw bijdrage over op IBAN:

NL 95 RABO 0152 1543 88
t.n.v. Stichting Make a Memory

Vermeldt de naam van de deelnemer die u sponsort zodat wij uw bijdrage goed kunnen verwerken.

Periodiek ontvangt de deelnemer een overzicht van wie welke sponsorbijdragen zijn ontvangen.


Sponsor ons shirt

Voor elke editie is er een speciaal shirt ontworpen. U hebt de mogelijkheid om een of meerdere vlakken te sponsoren.

De tarieven voor de genoemde vlakken zijn per vlak:

1, 2, 3 & 4: € 500
5: € 750
6, 7, 8 & 9: € 500

Interesse? Neem dan contact op via onderstaande link: